Skalská 1058/5, 142 00 Praha 4
+420 604 143 401
NAPIŠTE NÁM
INFO

Lukostřelecká akademie Heleny Bauerové

je akreditovaným vzdělávacím zařízením MŠMT, které vychovává nové trenéry a instruktory lukostřelby. Základní kurzy Trenér lukostřelby 160 hodin a Instruktor lukostřelby umožňují absolventům kvalifikované uplatnění ve vedení lukostřeleckých lekcí v České republice i v rámci Evropské unie.

Kurz lukostřelby trenér II. třídy (150 hodin), 2021/2022

Kurz lukostřelby trenér II. třídy (150 hodin), 2021/2022
cena: 13 000,00 Kč
datum konání: 09.12.2021
počet míst: 20
místo konání: Archery Park, Skalská 1058/5, 142 00 Praha 4 - Libuš
Jedinečný lukostřelecký koncept vzdělávání – kurz akreditovaný MŠMT ČR.

Termíny:
1. víkend 6. - 9. 1. 2022 (obecná část)
2. víkend 3. - 6. 2. 2022 (obecná i odborná část)
3. víkend 24. - 27. 3. 2022 (odborná část)
4. víkend 8. - 10. 4. 2022 (odborná část)

Časová dotace: 150 hodin, kontaktní hodiny: 130, nekontaktní hodiny: 20.

Charakteristika
Lukostřelba je ve své kráse a tradici. Trenér se naučí vnímat spektrum přístupů k lukostřelecké technice. Tento ucelený, celistvý a jedinečný koncept vzdělávání trenérů lukostřelby je zaměřený na komplexní pohled výuky lukostřelby, jeho osvojení a předávání do praxe.
Trenér lukostřelby 150 hodin, základní vzdělávací program, naučí všechny zájemce základům lukostřelby. Naučíte se tvořit lekci lukostřelby s přihlédnutím ke svěřenci a jeho potřebám.
Trenér lukostřelby inspiruje svěřence na jejich cestě seberozvoje.

Obsah vzdělávacího programu:
• základní anatomie a fyziologie
• první pomoc a bezpečnost
• právní minimum
• psychologie
• pedagogika
• dopingová problematika
• hygiena a sportovní výživa
• základy sportovního tréninku
• základy managementu a marketing ve sportu
• pravidla lukostřelby
• kondiční trénink v lukostřelbě
• lukostřelecká technika
• výběr a ladění luku

Cíl
Cílem vzdělávacího programu Trenér lukostřelby 150 hodin je výchova trenérů na základě odborných znalostí z oblastí anatomie, fyziologie, první pomoci, psychologie a pedagogiky se zaměřením na vedení lekcí lukostřelby pro širokou veřejnost. Za využití základů lukostřelecké techniky, výběru a ladění luku přispívá k rozvoji odbornosti trenéra.

Profil absolventa
Trenér by měl učit správné lukostřelcké technice a inspirovat lidi k rozvíjení a zdokonalování svých dovedností pravidelnou výukou lukostřelby. Všechny nabyvší informace by měl předávat svým svěřencům tak, aby je mohli provádět během svých lukostřeleckých lekcí.

Podmínky pro přijetí stanovené MŠMT ČR:
• věk 18 let
• středoškolské vzdělání nebo středoškolské minimum

Podmínky závěrečných zkoušek:
Zkoušky probíhají v rámci posledního odborného víkendu.
• 100% účast na výuce (všeobecná a odborná část)
• závěrečný písemný test ze všeobecné části
• 20 hospitačních hodin + analýza
• závěrečný písemní test z části odborné
• praktická zkouška (vedení skupiny lidí a odpovědi na otázky)
• natočení vlastního záznamu základní lekce lukostřelby na DVD

Certifikace
Trenér lukostřelby (dokument pro živnostenský, pracovní úřad)

Cena obsahuje:
• studijní program
• studijní materiály
• řádné (ne opravné) zkoušky
• certifikát o odoborném vzdělání
• osvědčení o absolvování základního vzdělávacího programu s akreditací MŠMT

Pravidla studia
Studium je rozděleno do prodloužených víkendů (čt–ne nebo pá-ne). V rámci kurzu je vyžadována 100% účast pro splnění všech stanovených podmínek.
V rámci kurzu 150 hodin je možné z vážných a doložených důvodů omluvit 1 den, který bude doplněný seminární prací. V rámci kurzu není možná absence na výuce věnované výuce lukostřeleckých technik a na výuce výběru a ladění lukostřeleckého vybavení. Doporučujeme všem zájemcům o studium, aby předem zvážili svůj čas pro studium, a předešli tak případnému ukončení studia z důvodu nedodržení časové povinnosti určené ke studiu.
V rámci kurzu jsou předem stanovené samostatné práce a hospitační lekce, které jsou součástí vzdělávání. Na kurz se závazně přihlásíte zaplacením nevratné zálohy. V případě nemožnosti účastnit se kurzu nevratná záloha (registrační poplatek) propadá. Máte možnost ho jedenkrát převést na náhradníka.

Co budete umět?
V rámci základního kurzu se naučíte vést lekci lukostřelby tak, aby jste svěřence vedli k osvojení vhodné lukostřelecké techniky, správně pro něho vybrali a vyladili lukostřelecké vybavení, uměli sestavit tréninkový plán na delší období včetně všech jeho aspektů i sestavit program jednotlivého tréninku.

Vzdělávací program má dvě části.
První část - všeobecná, tzv. zdravotní minimum, v níž jsou zařazeny předměty: anatomie, fyziologie, první pomoc, úvod do pedagogiky a psychologie, hygiena sportu,výživa,dopingová problematika, právo a sport, základy sportovního tréninku, základy managementu a marketing ve sportu. Z této části se skládá závěrečná písemná zkouška formou testu. Test probíhá na odborné výuce (2. víkend, vždy upřesněno v organizačních pokynech).

Druhá část – odborná - je již o odborné výuce v dané oblasti, jak název napovídá, rozdělena do dvou až tří prodloužených víkendů. V průběhu tohoto studia student plní předem zadané úkoly, na základě jejich splnění a účasti na programu kurzu je pak pozván k závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška je vypsána přímo s časovým harmonogramem zvoleného kurzu (poslední den programu). Pro náhradní/opravné termíny zkoušky jsou vypsány v průběhu roku termíny zvlášť a student se přes aplikaci na webu hlásí na termín, který mu vyhovuje. Složení zkoušek musí nastat do 1 roku od začátku studia. V rámci výuky není oficiálně povolena žádná absence. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů je situace řešena individuálně se studentem.

ZPĚT NA SEZNAM
Napište nám
Zavolejte nám
+420 604 143 401
+420 603 456 978
Korespondenční adresa
Skalská 1058/5,
142 00 Praha 4
SLEDUJTE NÁS